اولین محموله شمش تولید شرکت فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری شد

اولین محموله شمش تولید شرکت فولاد خرمدشت تاکستان بارگیری شد

شرکت فولاد خرمدشت تاکستان در سال ۱۴۰۰ به لطف خداوند منان توانست از خط تولید شمش در شهرک صنعتی سنقر واقع در استان کرمانشاه بهره برداری نماید . این خط تولید با ظرفیت تولید روزانه ۲۵۰ تن توانسته در این منطقه ۶۰ نفر اشتغالزایی مستقیم داشته باشد.

شمش فولاد خرمدشت تاکستان شمش فولاد خرمدشت تاکستان شمش فولاد خرمدشت تاکستان شمش فولاد خرمدشت تاکستان شمش فولاد خرمدشت تاکستان شمش فولاد خرمدشت تاکستان

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *