تفاهم نامه بانک صادرات ایران و فولاد خرمدشت تاکستان

تفاهم نامه بانک صادرات ایران و فولاد خرمدشت تاکستان

تفاهم نامه بانک صادرات ایران و فولاد خرمدشت تاکستان 1080 771 فولاد خرمدشت تاکستان

📣📣اطلاعیه📣📣

🔰مشتری محترم فولاد خرمدشت تاکستان🔰

💵 در صورت نداشتن نقدینگی کافی می‌توانید، در ازای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال‌سی) که ازسوی شعب بانک صادرات صادر می‌گردد ، کلیه محصولات فولاد خرمدشت تاکستان را بصورت ۶ ماهه خریداری فرمایید.

👤 متقاضی دریافت اعتبار طرح طراوت بانک صادرات تنها کافی است با دردست داشتن پیش‌فاکتور از شرکت فولاد خرمدشت تاکستان به یکی از شعب بانک صادرات که در آن حساب دارید مراجعه و نسبت به صدور اعتبار اسنادی داخلی ریالی مدت‌دار (ال‌سی) موردنیاز در وجه شعبه بانک صادرات این شرکت اقدام فرمایید.

☎ اطلاعات بیشتر : ۲۲۷ ۵۹ ۲۲۷-۰۲۱

https://t.me/kdtsteel

فولاد خرمدشت تاکستان


https://instagram.com/kdtsteel

USAIraq