قیمت صادراتی

نمودار قیمت میلگرد اردیبهشت ماه

 

 

نمودار قیمت صادراتی

 

 

USAIraq