وزن انواع شاخه

[supsystic-tables id=3]

مشخصات فنی محصول

آنالیز و استاندارد محصولات تولید (میلگرد گرم نوردیده مصرفی در بتن)

دو گروه میلگرد عمده و پر مصرف در بازار ایران با استاندارد A2  و A3  وجود دارد که این نام گذاری برگرفته از استاندارد کشور روسیه  GOST581 است.و از نظر استاندارد ملی ایران ۳۱۳۲ می باشد که این نام گذاری منسوخ شده است و معادل این میلگرد ها به ترتیب آج ۳۴۰ وآج ۴۰۰  است.

یک میلگرد استاندارد باید از نظر مشخصات فیزیکی نظیر قطر اسمی و مشخصات هندسی آج و همچنین ترکیب شیمیایی و خواص مکانیکی با استاندارد مطابقت داشته باشد.ترکیب شیمیایی هر نوع از میلگرد به سازنده کمک خواهد کرد تا با انتخاب شمش با ترکیب صحیح به تولید میلگرد با خواص مکانیکی مورد نظر دست یابد.طرح آج و مشخصات هندسی آن از نظر ارتفاع،گام،پهنائ زاویه آج،در میزان گیرایی میلگرد در بتن بسیار حائز اهمیت است.

میلگرد،محصول فولادی گرم نورد شده بصورت ساده یا آج دار با مقطع گرد است که در بتن جهت جبران استحکام کششی پایین آن مورد استفاده قرار می گیرد و از لحاظ شکل ظاهری و خواص مکانیکی به انواع مختلف دسته بندی می شود.مرجع رسمی شناخته شده در ایران،استاندارد ملی به شماره ۳۱۳۲ است که هر واحد تولیدی موظف به تولید محصول بر اساس مشخصات مندرج در این استاندارد می باشد.

طبقه بندی میلگردها و نام گذاری آن براساس این استاندارد،طبق جدول زیر است.

طبقه بندی علامت مشخصه
میلگرد ساده س ۲۴۰
میلگرد آج دار مارپیچ(یکنواخت یا دودی) آج۳۴۰
میلگرد آج دار مارپیچ(یکنواخت یا دودی) آج۳۵۰
میلگرد آج دار جناغی(یکنواخت یا دودی) آج۴۰۰
میلگرد آج دار جناغی(یکنواخت یا دودی) آج۴۲۰
میلگرد آج دار مرکب(دوکی) آج۵۰۰
میلگرد آج دار مرکب(دوکی) آج۵۲۰

آنالیز استاندارد محصول(میلگرد های گرم نوردیده مصرفی در بتن)

آنالیز ابعادی
ویژگی های ابعادی حدود استاندارد
سایز۱۰ سایز۱۲
وزن واحد طول(kg/m) حداکثر۶۵/۰ ۶۱۶/۰ حداقل۵۷۹/۰ حداکثر۹۴۱/۰ ۸۸۸/۰ حداقل ۸۳۴/۰
ارتفاع آج عرضی در وسط(mm) —- —- حداقل ۶۵/۰ —- —- حداقل ۷۸/۰
ارتفاع آج عرضی ۱/۴ از وسط(mm) —- —- حداقل ۴۵/۰ —- —- حداقل ۵۴/۰
پهنای آج عرضی(mm) حداکثر۲ ۱ —- حداکثر۴/۲ ۲/۱ —-
گام(mm) حداکثر۴۷/۷ ۵/۶ حداقل ۵۳/۵ حداکثر۲۸/۸ ۷/۲ حداقل۱۲/۶
ارتفاع آج طولی(mm) حداکثر۵/۱ —- —- ۸/۱ —- —-
ویژگی مکانیکی(خمش)
قطر ماندریل زاویه خمش توضیحات
d3 ۱۸۰ درجه فاقد هرگونه ترک،شکستگی و …
ویژگی مکانیکی (کشش)

 

حدود استاندارد

استحکام تسلیم بالایی(MPa) استحکام کششی(MPa) نسبت استحکام کششی به استحکام تسلیم بالایی درصد ازیاد طول بعد از شکست
آج۳۴۰ ۳۴۰ ۵۰۰ حداقل ۲۵/۱ حداقل۱۶%
آج۴۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ حداقل ۲۵/۱ حداقل۱۲%
ترکیب شیمیایی
S (گوگرد) P(فسفر) Mn(منگنز) Si(سیلیسیم) C(کربن)
حدود استاندارد آج۳۴۰ ۰۵/۰ Max ۰۵/۰ Max ۳۶/۱ Max ۶۵/۰ Max ۳۵/۰ Max
آج۴۰۰ ۰۵/۰ Max ۰۵/۰ Max ۷/۱ Max ۶۵/۰ Max ۳۹/۰ Max

 

مشخصات ابعادی و وزن میلگرد ساده و آجدار

 

قطر اسمی

رواداری قطر اسمی

(mm)

 

سطح مقطع

(mm)

وزن محاسباتی

(kg/m)

رواداری

وزن%

 

ملاحضات

۸

 

+۰/۳

-۰/۵

۵۰/۳ ۰/۳۹۵ +-۸

 

در محاسبات وزن مقدار جرم مخصوص فولاد

G/(cm3)7/85  در نظر گرفته شده است.

اختلاف بین حداقل و حداکثر قطر (بیضی بودن) در فاصله ۷۰ درصد دامنه رواداری می باشد.

۱۰ ۷۸/۵ ۰/۶۱۶

 

+-۵/۵

۱۲ ۱۱۳/۱ ۰/۸۸۸
۱۴ ۱۵۴ ۱/۲۱
۱۶

 

+۰/۴

-۰/۵

۲۰۱ ۱/۵۸
۱۸ ۲۵۴ ۲/۰۰

 

 

 

+-۴/۵

۲۰ ۳۱۴ ۲/۴۷
۲۲ ۳۸۰ ۲/۹۸
۲۵

+۰/۴

-۰/۶

۴۹۱ ۳/۸۵
۲۸ ۶۱۶ ۴/۸۳
۳۲

+۰/۴

-۰/۷

۸۰۴ ۶/۳۱

مشخصات خواص مکانیکی میلگردهای ساده و آجدار تولیدی

 

 

طبقه بندی

 

علامت

مشخصه

ازمون کشش آزمون خمش سرد

حداقل تنش

تسلیم

حداقل مقاومت

کششی

حداقل ازیاد طول نسبی زاویه خمش

قطر فک

خمش

میلگرد ساده س ۲۴۰ ۲۴۰ ۳۶۰ ۲۵ ۱۸۰ ۲d
میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰ ۳۴۰ ۵۰۰ ۱۸ ۱۸۰ ۳d
میلگرد آجدار جناغی آج ۴۰۰ ۴۰۰ ۶۰۰ ۱۶ ۱۸۰ ۵d
میلگرد آجدار مرکب آج ۵۰۰ ۵۰۰

۶۵۰

۱۰ ۹۰ ۵d

ترکیب شیمیایی میلگرد های ساده و آجدار تولیدی

    

     طبقه بندی

 

علامت مشخصه

درصد ترکیب عناصر حداکثر کربن معادل

کربن

C

سیلیسیم

Si

منگنز

Mn

فسفر

P

گوگرد

S

میلگرد ساده س ۲۴۰ %۲۴ %۶۰ ۰/۸۵ ۰/۰۵۵ ۰/۰۵۵ ——–
میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰ %۳۴ %۶۵ ۱/۴۰ ۰/۰۵۰ ۰/۰۵۰ ۰/۵۰
میلگرد آجدار جناغی آج ۴۰۰ %۳۹ %۶۵ ۱/۷۰ ۰/۰۵۰ ۰/۰۵۰ *
میلگرد آجدار مرکب آج ۵۰۰ %۴۲ %۹۵ ۱/۹۰ ۰/۰۵۰ ۰/۰۵۰ *

تطبیق استاندارد میلگردها

طبقه بندی

علامت

مشخصه

استاندارد های معادل
GOST ASTM JIS
میلگرد ساده س ۲۴۰ Al SR24
میلگرد آجدار مارپیچ آج ۳۴۰ All A615G40 SD35
میلگرد آجدار جناغی آج ۴۰۰ Alll A615G60 SD40
میلگرد آجدار مرکب آج ۵۰۰ A615G75 SD50

روند تولید

در خط تولید میلگرد از شمش های ۵SP استفاده می شود. معمولا” شمش ها در ابعاد ۱۲۰×۱۲۰ ، ۱۲۵×۱۲۵ ، ۱۴۰×۱۴۰ ، ۱۵۰×۱۵۰ می باشند. شمش های خریداری شده بعد از تخلیه در انبار شمش و انجام آنالیز شیمیایی در صورتیکه از لحاظ ترکیب شیمیایی به تایید واحد کنترل کیفیت رسیده باشند مجوز شارژ به داخل کوره جهت تولید پیدا می کنند، عملیات شارژ، توسط میز شارژ اتوماتیک و سیستم پوشر کوره انجام می گیرد.

بعد از شارژ شمشها به داخل کوره، پروسه دمادهی توسط مشعل دوگانه سوز صورت می پذیرد که در حال حاضر مشعلها با سوخت گاز و مازوت، انرژی لازم را تولید می کند.

عملیات دمادهی توسط سیستم اتوماسیون کوره تحت کنترل بوده و در این حین دمای کوره تا حدود ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد بالا می رود، سپس شمش توسط سیستم سیخ کوره خارج گردیده و توسط میز دشارژ به غلتکهای رافینگ هدایت میگردد.

در این قسمت عملیات نورد، بسته به سایز شمش مصرفی در سه یا پنج مرحله صورت گرفته و مواد با ابعاد مورد نظر به استندهای میانی هدایت می گردد.در این مرحله عملیات نورد ادامه پیدا کرده و سطح مقطع مواد کمتر می گردد و در نهایت به فراخور میلگرد تولیدی عملیات پایانی نورد در استندهای نهایی صورت می پذیرد.

لازم به توضیح است که جهت دستیابی به تناژ و سرعت نورد مطلوب در استندهای نهایی محصول ۳۲-۲۸-۲۵-۲۲-۲۰-۱۸ به صورت تک شاخه، ۱۶-۴-۱۲ بصوروت دو شاخه و محصول ۸ و ۱۰ به صورت چهار شاخه تولید می گردد.

بعد از پایان عملیات نورد جهت دستیابی به خواص مکانیکی میلگرد با استاندارد

آج ۴۲۰ (A3 ) میلگرد از دستگاهی به نام ترمکس عبور داده میشود و در هنگام خروج، میلگرد خواص مکانیکی مورد نظر را بدست می آورد.

میلگردهای تولیدی به صورت مداوم تحت کنترل واحد کنترل کیفیت بوده و در صورت نزدیک شدن فاکتورها ( ابعادی و خواص مکانیکی و کیفیت ظاهری) به حد هشدار، اقدامات اصلاحی لازم توسط واحد تولید صورت می پذیرد.

طول برش اولیه در قیچی متراژ ۳۶ متر بوده و میلگردهای سرد شده در قسمت بستر خنک کاری، توسط گیوتین سرد به ۱۲ متر برش داده می شود. بعد از عملیات برش ۱۲ متری و تایید نهایی واحد کنترل کیفیت بندیل ها به وزن ۲ تن بسته بندی شده و لیبل هایی که مشخصات محصول از قبیل: سایز، شماره بندیل، تاریخ تولید، کد شمش مصرفی و غیره در آن درج شده است بر روی آن نصب می گردد، سپس بندیل های تولید توسط سیستم انتقال عرضی به انبار محصول منتقل گردیده و توسط جرثقیل سقفی در قسمتهای جداگانه برای هر محصول دپو می گردد و بعد از فروش بارگیری شده و به آدرس خریدار ارسال می گردد.

آج میلگرد
آنالیز و استاندارد محصولات تولیدی
مشخصات خواص مکانیکی
USAIraq