فولاد خرمدشت تاکستان در مطبوعات

مینودر فولاد خرمدشت تاکستان

مینودر : شرکت « فولاد خرمدشت » مجموعه ای پویا و موفق در سطح کشور

پایش : تبلوراقتدارتولیدملی در شرکت پرافتخار فولاد خرمدشت تاکستان

رسالت قلم - فولاد خرمدشت تاکستان

رسالت قلم : استاندار قزوین از شرکت عظیم فولاد خرمدشت تاکستان بازدید کرد

فروردین امروز

فروردین امروز :بازدید استاندار قزوین از شرکت خوشنام فولاد خرمدشت تاکستان

مینوی خرد

مینوی خرد : سرمایه گذاری و اشتغالزایی مهندس سعیدیان ستودنی است

نسیم - فواد خرمدشت

نسیم قزوین : عزم دولت برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی استان جدی است

صبح وطن - فولاد خرمدشت

صبح وطن : فولاد خرمدشت تاکستان پیشتاز در صحنه تولید ، اشتغالزایی و صادرات

رویداد - فولاد خرمدشت

رویداد قزوین : تحقق ۸۰ درصدی تولید در شرکت فولاد خرمدشت / راه صادرات باز شود

نگاه قزوین : فولاد خرمدشت نگین درخشان صنعت استان

ایران- فولاد خرمدشت

ایران : عزم دولت برای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی استان جدی است

جام جم - فولاد خرمدشت

جام جم : «فولاد خرمدشت تاکستان» ؛ پیشتاز در صنعت فولاد کشور

همشهری فولاد خرمدشت

همشهری : تمام قد از صنایعی که به تولید و اشتغال در منطقه کمک می کنند حمایت خواهیم کرد

USAIraq