07

حضور مجتمع فولاد خرمدشت تاکستان در بزرگترین رویداد فولاد کشور متافو ۱۴۰۲

اولین روز بیستمین دوره نمایشگاه فولاد متافو به روایت تصویر

دومین روز بیستمین دوره نمایشگاه فولاد متافو به روایت تصویر

سومین روز بیستمین دوره نمایشگاه فولاد متافو به روایت تصویر

چهارمین روز بیستمین دوره نمایشگاه فولاد متافو به روایت تصویر

دیدگاه ها بسته شده اند.