1

مدیران امور مالیاتی شهرستان تاکستان در مجتمع فولاد خرمدشت تاکستان

به گزارش روابط عمومی فولاد خرمدشت تاکستان. صبح روز دوشنبه مدیر امور مالیاتی شهرستان تاکستان جناب اقای مهندس طاهری و جمعی از مدیران این اداره و با حضور مدیر عامل شرکت جناب اقای مهندس سعیدیان از بخش های مختلف خط تولید میلگرد. خط مفتول. ازمایشگاه دندانپزشکی و واحد گلخانه مجتمع فولاد خرمدشت بازدید و از نزدیک در جریان روند تولیدات کارخانه قرار گرفتند. در حاشیه این بازدید. اقای مهندس طاهری ضمن ابراز خرسندی به خاطر. حضورشان در کارخانه خرمدشت تاکستان. این شرکت را جز واحد های موفق در تولید میلگرد دانست گفت. فولاد خرمدشت تاکستان. جز کارخانه های خوش نام مالیاتی در استان مطرح می باشد هم در حوزه پرداخت مالیات بلکه در حوزه مسولیت های اجتماعی هم پیشتاز است امیدواریم با حمایت مدیران استانی جهت رفع موانع تولید فولاد خرمدشت تاکستان و ایجاد طرح توسعه در مسیر تعالی قرار بگیرد.

دیدگاه ها بسته شده اند.