قیمت میلگرد آجدار

به روزرسانی شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۹
نوع محصول استاندارد قیمت هر کیلو (تومان)
میلگرد آجدار سایز ۸ A2 – A3 —–
میلگرد آجدار سایز ۱۰ A2 – A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۲ A2 – A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۴ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۶ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۸ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۰ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۲ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۵ A3 ۱۲,۸۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۸ A3 ۱۲,۸۰۰
فهرست