قیمت میلگرد آجدار

به روزرسانی شده در ۱۴۰۰/۰۳/۲۴
نوع محصول استاندارد قیمت هر کیلو (تومان)
میلگرد آجدار سایز ۸ A2 – A3 —–
میلگرد آجدار سایز ۱۰ A2 – A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۲ A2 – A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۴ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۶ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۸ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۰ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۲ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۵ A3 ۱۵,۳۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۸ A3 ۱۵,۳۰۰

Export Price Rebar EXW

Updated on 2021/06/14
Price (USD/MT) Standard Product Size
۶۷۵ A340 -A400 Ribbed rebar size 8
۶۶۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 10
۶۶۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 12
۶۶۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 14 – 28
فهرست