قیمت میلگرد آجدار

به روزرسانی شده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
نوع محصول استاندارد قیمت هر کیلو (تومان)
میلگرد آجدار سایز ۸ A2 – A3 —–
میلگرد آجدار سایز ۱۰ A2 – A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۲ A2 – A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۴ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۶ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۸ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۰ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۲ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۵ A3 ۱۱,۹۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۸ A3 ۱۱,۹۰۰
فهرست