قیمت میلگرد آجدار

به روزرسانی شده در ۱۴۰۰/۰۶/۲۸
نوع محصول استاندارد قیمت هر کیلو (تومان)
میلگرد آجدار سایز ۸ A2 – A3 —–
میلگرد آجدار سایز ۱۰ A2 – A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۲ A2 – A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۴ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۶ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۱۸ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۰ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۲ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۵ A3 ۱۵,۰۰۰
میلگرد آجدار سایز ۲۸ A3 ۱۵,۰۰۰

Export Price Rebar EXW

Updated on 2021/09/19
Price (USD/MT) Standard Product Size
۶۱۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 8
۵۹۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 10
۵۹۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 12
۵۹۰ A340 -A400 Ribbed rebar size 14 – 28
فهرست