اخبار سازمانی فولاد خرمدشت تاکستان

  • All Post
  • اخبار سازمانی
برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت روز کارگر

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳/

به مناسبت روز کارگر،یک دوره مسابقات طناب کشی بین تلاشگران شرکت فولاد خرمدشت تاکستان در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت،برگزار گردید.که در این مسابقات نه تیم از واحدهای مختلف به رقابت پرداختند که واحد تولید مقام اول ، واحد اداری مقام…

  • All Post
  • اخبار سازمانی
برگزاری مسابقه طناب کشی به مناسبت روز کارگر

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳/

به مناسبت روز کارگر،یک دوره مسابقات طناب کشی بین تلاشگران شرکت فولاد خرمدشت تاکستان در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت،برگزار گردید.که در این مسابقات نه تیم از واحدهای مختلف به رقابت پرداختند که واحد تولید مقام اول ، واحد اداری مقام…