مشخصات و جزئیات

بریکت سرد آهن اسفنجی

محصولی است که با خواص منحصر به فرد خود مورد توجه بزرگترین تولید کنندگان فولاد دنیا قرار گرفته است این ویژگی خاص با بریکت کردن آهن اسفنجی کامل حاصل می‌شود و تمامی عیوب آهن اسفنجی از قبیل فعالیت شدید شیمیایی، وجود تخلخل در ساختار، تولید سرباره شدید، عدم امکان انبارش، صادرات و چگالی بسیار کم کوره‌های ذوب را مرتفع نموده است.