3

مراسم تودیع معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت خدماتی شهرک صنعتی خرمدشت

مراسم تودیع معارفه مدیرعامل سابق و جدید شرکت خدماتی شهرک صنعتی خرمدشت  با حضور رئیس هیت مدیره شهرک جناب آقای مهندس سعیدیان برگزار گردید. در این مراسم از زحمات اقای مهندس احمدی مدیر اسبق شهرک قدردانی و مهندس باجالان به عنوان مدیر جدید شهرک صنعتی خرمدشت معرفی گردید.

دیدگاه ها بسته شده اند.