01

معاون شبکه بهداشت درمان شهرستان تاکستان در مجتمع فولاد خرمدشت تاکستان

 به گزارش روابط عمومی مجتع فولاد خرمدشت تاکستان صبح رور دوشنبه معاون شبکه بهداشت و درمان شهرستان تاکستان اقای دکتر رییس وندی به همراه بخشدار خرمدشت اقای مهندس خضری از بخش های مختلف کارخانه از جمله. درمانگاه دندانپزشکی شرکت فولاد خرمدشت. بازدید و از نزدیک در جریان ارایه خدمات درمانی به پرسنل و خانوادهای شرکت قرار گرفتند

در حاشیه این حضور. اقای دکتر رییس وندی ضمن تشکر از مدیریت مجموعه فولاد خرمدَشت تاکستان جناب اقای مهندس سعیدیان که با همت ایشان این مجموعه راه اندازی گردیده ایشان خاطر نشان کرد شبکه بهداشت درمان شهرستان تاکستان هر کمکی جهت ارتقا خدمات درمانی در این مجموعه را انجام خواهد داد.

دیدگاه ها بسته شده اند.