عرضه بورس در تاریخ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷

عرضه بورس در تاریخ ۲۲-۰۸-۱۳۹۷

کارگزار توسعه سرمایه دنیا
نام کالا سبد میلگرد مخلوط ۱۰ و ۱۲
نماد KDTS-IMEX-1254-00
مشخصات کالا میلگرد آجدار دوکی آج ۳۴۰: (T 12:5  T 10:5)

میلگرد آجدار دوکی آج ۴۰۰: (T 12:6  T 10:6)

سبد تحویلی بنا به درخواست مشتری قابل تغییر می باشد. رعایت مفاد نامه شماره ۶۰/۱۱۲۵۸۵ مورخ ۹۷/۵/۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نامه شماره ۶۰/۱۷۷۵۶۱ مورخ ۱۳۹۷/۷/۵ صاره از معاونت امور معادن و صنایع الزامی میباشد.

تولید کننده فولاد خرمدشت تاکستان
حجم کالا قابل عرضه ۲۲۰ تن
قیمت پایه ۳۵۴۷۴ریال
حداکثر افزایش عرضه ۱۳۲۰ تن
مکان تحویل کارخانه
نوع قرارداد سلف
تاریخ تحویل ۱۷ / ۰۹ /۱۳۹۷
واحد پایه تخصیص ۲۲ تن
نوع تسویه نقدی

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات معاملات انجام شده 

نام کالا سبد میلگرد مخلوط فولاد خرمدشت تاکستان
عرضه (تن) ۱۵۴۰
تقاضا (تن) ۲۱۳۴
حجم معامله (تن) ۱۵۴۰
قیمت پایه عرضه (ریال) ۳۵۷۴۹
پایین ترین قیمت ریال / درصد ۳۶۰۶۲   /    ۰.۹%
بالاترین قیمت ریال / درصد ۳۸۲۲۱   /    ۶.۹%
قیمت پایانی میانگین موضون ریال ۳۶۴۸۳   /    ۲.۱%

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *